WOWOW TV DRAMA | Yami no Bansosha 2 闇の伴走者~編集長の条件 2 | 音楽 BGM: グランドファンク (Grand Funk)

TITLE: Yami no Bansosha 2 / 闇の伴走者~編集長の条件 2

BGM | MUSIC | 音楽: グランドファンク (Grand Funk)