TV TOKYO DRAMA | 銀と金 Gin to Kin | BGM 音楽: 諸橋邦行 (Kuniyuki Morohashi)

TITLE: 銀と金 | Gin to Kin

BGM | MUSIC | 音楽: 諸橋邦行 (Kuniyuki Morohashi)