TV ANIME: Beyblade Burst [BGM: YUSAKU TSUCHIYA]

ORIGINAL TITLE: 『ベイブレードバースト』 / Beyblade Burst

  • BGM: 土屋雄作 [YUSAKU TSUCHIYA]

SYNOPSIS

Anime based on popular toyline.