NTV DRAMA | Uchi no Otto wa Shigoto ga Dekinai ウチの夫は仕事ができない | 音楽 BGM: 菅野祐悟 (Yugo Kanno)

TITLE: Uchi no Otto wa Shigoto ga Dekinai ウチの夫は仕事ができない  

BGM | MUSIC | 音楽: 菅野祐悟 (Yugo Kanno)