NTV DRAMA | Boku, Unmei no Hito desu ボク、運命の人です | BGM 音楽: 林ゆうき (Yuki Hayashi) VPCD-81954 (CD)

TITLE: Boku, Unmei no Hito desu | ボク、運命の人です

BGM | MUSIC | 音楽: 林ゆうき (Yuki Hayashi)