ANIME アニメ | Reikenzan 霊剣山 叡智への資格 | BGM 音楽: 川崎龍 (Ryo Kawasaki)

TITLE: Reikenzan Eichi e no Shikaku | 霊剣山 叡智への資格

BGM/音楽/MUSIC: Ryo Kawasaki | 川崎龍

PV / TRAILER: Reikenzan Eichi e no Shikaku