ANIME アニメ | Bubuki Buranki: Hoshi no Kyojin | BGM 音楽: Masaru Yokoyama (横山克)

TITLE: ブブキ・ブランキ 星の巨人 | Bubuki Buranki: Hoshi no Kyojin

BGM/音楽/MUSIC: 横山克 | Masaru Yokoyama

PV / TRAILER: Bubuki Buranki: Hoshi no Kyojin