ANIME アニメ | 戦刻ナイトブラッド Sengoku Night Blood | 音楽 BGM: 堀向直之 (Naoyuki Horikou)

TITLE: 戦刻ナイトブラッド | Sengoku Night Blood

BGM/音楽/MUSIC: 堀向直之 (@naoyukihoriko )

PV / TRAILER: Sengoku Night Blood